Politika privatnosti

Immuno Systems doo je posvećen zaštiti privatnosti svojih korisnika. Prikupljamo samo osnovne podatke, neophodne za poslovanje i održavanje kontakta sa korisnicima, u cilju pružanja kvalitetne usluge, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima. Osetljive podatke o ličnosti ne prikupljamo i ne obrađujemo. Pravno osnov obrade je pristanak, izvršenje ugovornih obaveza i izvršenje pravnih obaveza u skladu sa propisima.

Podaci o posetiocima web sajta se prikupljaju isključivo u svrhu sumarne statističke analize radi unapređenja sajta i ponude. Naše web strane koriste kolačiće (cookies). Prikupljaju se podaci o posećenim stranicama, IP adresi posetioca, korišćenom pregledaču (browser), operativnom sistemu i slično, korišćenjem Google Analytics servisa, Facebook pixel alata i dnevnika poseta (web hosting log). Podaci o posetama se ne povezuju sa podacima o korisnicima, ne vršimo „profiling“ ni „fingerprinting“.

Podaci o registrovanim korisnicima sajta se koriste u svrhu prodaje (web shop). Prikupljaju se ime, prezime, poštanska adresa i adresa isporuke, broj telefona i adresa e-pošte. Ovi podaci se čuvaju u cilju realizacije prodaje i omogućavanja ponovne prijave na prodajni web sajt. Podaci o potencijalnim kupcima i poslovnim partnerima prikupljeni na drugi način (telefonom, e-poštom, i slično) se obrađuju na isti način kao i podaci prikupljeni preko web sajta.

Komunikacija elektronskom poštom se vrši isključivo radi realizacije porudžbine. Immuno Systems doo ne šalje reklamne poruke korisnicima niti to omogućava trećim licima. U slučaju da Immuno Systems bude planirao slanje informatora (newsletter) biće omogućena odjava i brisanje podataka o korisniku.

Immuno Systems ne daje podatke o korisnicima trećim licima. Izuzetak od ovoga su zakonske obaveze i podaci koji su neophodni za realizaciju kupoprodaje, kao što su adresa i podaci za isporuku robe koji se prenose kurirskoj službi. Ne odgovaramo sa prikupljanje podataka od strane trećih strana.

Podaci o posetiocima sajta se čuvaju godinu dana, a podaci o kupcima pet godina.

Rukovaoc i obrađivač podataka je Immuno Systems doo, Milutina Uskokovića 2, 11050 Beograd, Srbija, matični broj 20490411, PIB: 105926276
info@immuno-systems.rs. Korisnici sva svoja prava, uključujući uvodi, ispravku, dopunu i brisanje mogu ostvariti kontaktiranjem rukovaoca podataka.

Immuno Systems doo zadržava pravo izmene ove Politike privatnosti, uz objavljivanje izmena na web sajtu. Ovaj sajt je namenjen isključivo korisnicima u Srbiji, starijim od 15 godina. Obrada podataka je prilagođena regulatornom okviru Republike Srbije – Zakonu o elektronskoj trgovini, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonu o zaštiti potrošača i drugim važećim propisima. Ova politika privatnosti nije usklađivana sa GDPR uredbom Evropske unije jer Immuno Systems doo nema ponudu za građane EU.