SVE ŠTO JE POTREBNO DA ZNATE O KORONA VIRUSU!

Šta je novi Korona virus?

Virus ili virusi su entitet sličan organizmima koji nisu ćelijski sastavljeni od molekula nukleinske kiseline DNK ili RNK i proteina. Nesposobni da žive sami, oni postoje kao organska vrsta između živih i neživih organizama koji žive i razmnožavaju se unutar živih ćelija domaćina.

Ovi jednostavni organizmi mogu da koriste ćelijski sistem domaćina za samoumnožavanje, ali ne mogu da rastu i repliciraju se nezavisno kao pozitivni RNS virus.  Korona virusi su velika porodica virusa koji u prirodi široko postoje. Nazvani su po kruni, po krunskom izgledu koji viri iz ovojnice virusa.

Korona virusi mogu izazvati više bolesti kod ljudi i životinja, uključujući respiratorne bolesti, gastrointestinalne bolesti, neurološka oboljenja kao što su teški akutni respiratorni sindrom (SARS) i sindrom respiratornog sistema Bliskog Istoka (MERS).

Genetske karakteristike novog Korona virusa značajno se razlikuju od SARS i MERS virusa. Sadašnja istraživanja pokazuju da on ima sličnost veću od 85% sa Korona virusom sličnim SARS-u (bat-SL-CoVZC45).

Šta je izvor Korona virusa?

Životinjski korona virusi uključuju korona viruse sisara i korona viruse ptica koji mogu zaraziti sisare poput slepog miša i ptica poput kokoški.

Ljudski kontakt sa divljim životinjama i njihovo prerađivanje i konzumiranje mogu prouzrokovati prenošenje korona virusa između vrsta i prouzrokovati bolesti.

Kako se prenosi Korona virus?

Glavni putevi prenosa novi Korona virusa su preko respiratornih kapljica, direktnim kontaktom, udisanjem respiratornih kapljica pacijenta, ili nosača virusa kada se zakašlju, ili kijaju.

Povraćanjem, telesnim tečnostima, izlučevinama pacijenta, ili nosača virusa, rukama koje dodiruju usta, oči, nos nakon dodirivanja predmeta i uređaja zagađenih ovim sekretima.

Koje grupe stanovništva su više podložne infekciji Korona virusa?

Čitava populacija je podložna. Da li će osobe biti zaražene ili ne uglavnom zavisi od njihovog kontakta sa pacijentima zaraženim Korona virusom. Kod starijih osoba i onih sa hroničnim osnovnim bolestima, njihove promene mogu napredovati brže, biti teže i imati lošiju prognozu nakon infekcije.

Koji su uobičajeni simptomi nakon infekcije?

Nova Korona pneumonija – upala pluća odnosi se na pneumoniju uzrokovanu novom Korona infekcijom, koja se uglavnom manifestuje groznicom, umorom i suvim kašljem.

Nekoliko pacijenata ima simptome kao što su začepljenje nosa, curenje iz nosa i proliv. Kod mnogih teških pacijenata otežano disanje ili hipoksemija se javljaju nakon jedne nedelje, a ti kritični slučajevi mogu brzo preći u akutni respiratorni distres sindrom.

Posebno teški i kritični pacijenti mogu da imaju umerenu do nisku temperaturu, ili čak neočiglednu temperaturu tokom bolesti. Blagi slučajevi pokazuju samo nisku temperaturu, blagi umor i nemaju znakove upale pluća. Smrt je češća kod starijih osoba i onih sa hroničnim osnovnim stanjima.

Kako možemo razlikovati prehladu i grip od nove Korona virusne infekcije?

Prvo, uzročnici ove tri bolesti se razlikuju. Drugo, simptomi nove Korona virusne pneumonije razlikuju se od simptoma obične prehlade i gripa. Obična prehlada se obično manuifestuje kroz gornje respiratorne simptome, kao što su začepljenost nosa, curenje iz nosa i kijanje. Ali nema očigledne groznice, umora, glavobolje, bolova u zglobovima niti gubitka apetita. Generalno gledano, kod pacijenata obolelih od prehlade oni imaju jače gornje respiratorne simptome.

Grip je zarazna respiratorna infekcija izazvana virusima gripa, za koju je karakterističan akutni početak. Pacijenti mogu da razviju simptome kao što su visoka temperatura, grlobolja, glavobolja, bolovi u mišićima, umor, gubitak apetita itd.

Glavni simptom nove korona virusne pneumonije uključuje temperaturu, umor i suv kašalj, a neki pacijenti imaju simptome curenja iz nosa i proliv.

Koliko je dugačak period inkubacije?

Na osnovu trenutnog epidemiološkog ispitivanja, simptomi nove Korona virusne pneumonije mogu se pojaviti već 1 dana ili 14 dana nakon izlaganja, uglavnom je 3-7 dana.

Koliko dugo Korona virus može preživeti u vazduhu?

Nov Korona virus može preživeti nekoliko sati na glatkoj površini, jedan dan ako su temperatura i vlaga pogodne, a prema posmatranju može preživeti i do pet dana.

Hoće li mutirati Korona virus?

Asimptomatske infekcije pronađene su u celom svetu, ali nisu otkrivene mutacije virusa. Nadležna odeljenja pažljivo prate situaciju.

Pitanja o zaštiti

Koje su lične mere predostrožnosti protiv Korona infekcije?

  • Perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi ili koristite sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola koje sadrži najmanje 60% alkohola.
  • Izbegavajte da rukama dodirujete oči, nos i usta.
  • Nosite masku i izbegavajte gužve kada izlazite napolje. Držite udaljenost veću od jednog metra pri kontaktu sa ljudima i izbegavajte boravak na javnim mestima duže vreme.
  • Izbegavajte bliski konkat sa svima koji imaju simptome prehlade ili gripa.
  • Izbegavajte kontakt sa divljim ili uzgajanim životinjama bez zaštite.
  • Uzimajte što više tečnosti, vitamina, provetravajte prostorije, uzimajte suplemente za jačanje imuniteta kao što je:  https://immuno-systems.rs/jacanje-imuniteta